nepali gk application बाट घरैमा बसि लोकसेवा आयोगका लागि तयारी गर्न सकिने।

nepali gk application बाट घरैमा बसि लोकसेवा आयोगका लागि तयारी गर्न सकिने। फुर्सदमा सामान्य ज्ञान पढेर लोक सेवा आयोगको तयारी गर्ने कि?application download गर्नका लागि तलको लिन्कमा जानुहोस। https://play.google.com/store/apps/details?id=nepaligk.samanyagyan फुर्सदमा हुनुहुन्छ? यदि हुनिहुन्छ भने यो फुर्सदिलो समय खेर नफाल्नुहोस लोकसेवा आयोगलाई सहयोगि हुने application download गर्नुहोस र घरमै बसेर लोक सेवा आयोगको तयारी गर्नुहोस। Click … Read more