nepali gk application बाट घरैमा बसि लोकसेवा आयोगका लागि तयारी गर्न सकिने।

 Nepali gk
One can prepare for Public Service Commission at home with nepali gk application.
Should you prepare for Public Service Commission by reading general knowledge in your spare time?
Go to the link below to download the application.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nepaligk.samanyagyan
Are you free? If so, don’t waste this free time, download the application that will help the Public Service Commission and prepare for the Public Service Commission at home.
nepali gk application बाट घरैमा बसि लोकसेवा आयोगका लागि तयारी गर्न सकिने।
फुर्सदमा सामान्य ज्ञान पढेर लोक सेवा आयोगको तयारी गर्ने कि?
application download गर्नका लागि तलको लिन्कमा जानुहोस।
फुर्सदमा हुनुहुन्छ? यदि हुनिहुन्छ भने यो फुर्सदिलो समय खेर नफाल्नुहोस लोकसेवा आयोगलाई सहयोगि हुने application download गर्नुहोस र घरमै बसेर लोक सेवा आयोगको तयारी गर्नुहोस।

Click me to download

Leave a Comment