Top Nepali Novel Online Shopping

No.1- साया 

writer– Subin Bhattarai

Buy From Daraz

https://click.daraz.com.np/e/_7mdYJ

 

1. उपन्यास नाम – काचको चुरा

लेखक – सानू नाना

प्रकाशन – bhundipuran prakashan

BUY FROM DARAZ

https://click.daraz.com.np/e/_7Dcfd

2. उपन्यास नाम – उडान

लेखक – बिजय सापकोटा

BUY FROM DARAZ

https://click.daraz.com.np/e/_6icTV

3.उपन्यास नाम – Dream Girl

लेखक – प्रेमबहादुर भट्टराई 

प्रकाशन – bhundipuran prakashan

BUY FROM DARAZ

https://click.daraz.com.np/e/_67etJ

4. उपन्यास नाम – करोडौं को कस्तूरी

लेखक – अमर न्यौपाने

BUY FROM DARAZ

https://click.daraz.com.np/e/_7louB

5. उपन्यास नाम – Thatthama

अनुबादक – अमर तुम्याहाङ

BUY FROM DARAZ

https://click.daraz.com.np/e/_7pNbD

Leave a Comment